SUPERVÍZIA pre EMDR terapeutov

Keď sa chcete sa pohnúť s klientom bezpečne a efektívne s pomocou psychotraumatologickej a traumaterapeutickej optiky. 

Som akreditovaný EMDR supervízor. 

Je to integratívny prístup ktorý vás prevedie liečbou v ôsmych fázach.