Cenník

 

 

50 minútové stretnutie:                                       40€
90 minútové stretnutie:                                       70€               
 

Cenník platí aj pre konzultácie cez internet (Skype a pod.) a teleonické konzlultácie.

 

 

 

Náhrada za stratu hodiny, ktorú klient neodhlási 24 hodín vopred je plná cena hodiny.

Cenník platí od 23.4.2018. Pre pravidelných klientov platia pôvodne dohodnuté ceny.