O mne

 

Ukončil som 4,5 ročný výcvik v Na človeka zameranej psychoterapii v Brne. Potom som si obľúbil prístupy, ktorých účinnosť je doložená výskumom a vychádzajú z poznatkov neurovied (o fungovaní mozgu). Najprv Na emócie zameraná psychoterapia. Následne som ukončil výcvik v metóde EMDR a psychotraumatológii, ktorá pomáha ľuďom ktorí zažili v živote veľa ťažkého, alebo jednu traumu. V rámci neho "Flash techniku" ktorá pomáha spracovať záťaž z minulosti prakticky bezbolestne. Pre svoju jedinečnosť a odlišnosť sa rýchlo sa stala mojou "srdcovkou". Pre svoju efektivitu a schopnosť posilniť človeka, priniesť viac pokoja a znížiť emočný stres má však veľmi široké využitie, dokonca aj pre rodičov. Pri práci s dospelými v prípade potreby a/alebo priania využívam prvky z ďalších metód získaných ďalšími výcvikmi a workshopmi, napr. Compassion focused therapy, TIR, Mindfulness, hypnoterapie, Jacobsonov tréning a Autogénny tréning na zvládanie stresu a úzkosti. 

Venujem sa aj coachingu, vzdelanie som získal v Business Coaching College a CEVEYSYSTEMS coaching. 

Moja cesta začala ešte počas posledného ročníka psychológie v Bratislave (2009), prácou s deťmi, ktoré bývajú označované ako deti s poruchami aktivity, pozornosti (tzv. ADHD) a nejaký čas bola, popri práci s dospelými, súčasťou môjho života. Vďaka kontaktu s deťmi a rodičmi som sa kvôli potrebám praxe zameral aj na nepsychologické efektívne spôsoby pomoci pri problémoch s pozornosťou, učením a správaním, čo viedlo k jedinečnej úzkej spolupráci s OZ Fascinujúce deti (www.fascinujucedeti.sk). 

Zároveň táto prax ukázala potrebu práce s rodičmi detí s ťažkosťami a zdá sa, že rodič vie pre dieťa neraz urobiť viac, než sebe-schopnejší terapeut, preto s deťmi do istého veku  pracujem hlavne s rodičmi. Dieťa na stretnutia prizývame iba vtedy, keď je domáca situácia zvládnutá a ak zistíme, že je nevyhnutné terapeuticky ovplyvniť alebo podporiť dieťa. V prípade potreby dlhodobejšej terapie samostatne dieťaťa nájdeme overenú detskú psychoterapeutku. Najviac mi pomáha prístup Dyadickej terapie vzťahovej väzby a komplexnej traumy a prístup Na emócie zameranej rodinnej terapie, ako aj spomínaný EMDR a psychotraumatologický prístup. Po intenzívnom výcviku u pani Jany Nováčkovej som sa stal jedným zo šiestich lektorov kurzov Respektovat a být respektován na Slovensku (respektovanie.sk), ktorý sa už 20 rokov teší veľkej popularite v Českej republike (pre blaho českých detí a rodičov:). Tento prístup tvorí základ práce pri rodičovskom poradenstve a pomáha každému rodičovi, ktorý sa zaujíma nie len o to, ako mať menej starostí s deťmi, ale najmä aké cesty vedú skutočne k výchove dieťaťa v zrelého a kompetentného dospelého s dobrou sebaúctou. Aj ako sa takým sám stať.

 

Pravidelné supervízie mojej práce sú samozrejmosťou. Môj vnútorný záujem o teóriu a prax účinnej pomoci ľuďom našťastie neutícha a stále ma nadchýnajú nové veci.

 

Okrem spomínaného som mal príležitosť podieľať sa, najmä po škole, na realizácii viacerých táborov pre deti a rodiny s deťmi, detských terapeutických skupín v rámci práce pre Detský fond Slovenskej republiky. Pracoval som dlho s ľuďmi s mentálnym postihnutím pre ZPMP a dotkol som sa aj učenia na škole (ZŠ, SŠ), či aj práce s utečencami.