O mne

 

Ukončil som 4,5 ročný výcvik v Na človeka zameranej psychoterapii v Brne, kde som sa učil byť prijímajúci a empatický a zároveň ostať sám sebou. 

Potom som si obľúbil integratívne prístupy, ktorých účinnosť je doložená výskumom a vychádzajú z poznatkov neurovied (o fungovaní mozgu). Najprv Na emócie zameraná psychoterapia. Následne som ukončil výcvik v metóde EMDR a psychotraumatológii, ktorá pomáha ľuďom ktorí zažili v živote veľa ťažkého, alebo jednu traumu. Rýchlo sa stalo mojou “srdcovkou”, naučil som sa rôzne pokročilé formy práce s EMDR (komplexná trauma, bolesti hlavy, závislosti, deti a rodina...). Som certifikovaný supervízor, t.j. poskytujem konzultácie ďalším EMDR terapeutom. K rodine traumaterapií sa neustále vzdelávam (TIR, Brainspotting, IFS) 

Neustále ďalej hľadám nástroje ako pomôcť a objavil som užitočnosť metódy  systemických a rodinných konštelácií , ktoré keď sa neezoterizujú, sú silný terapeutický nástroj. Môžu ukázať a často aj liečiť súvislosti, ku ktorým sa dostať inak je ťažké. Nie sú mi cudzie ani iné systemické smery. 

Venujem sa aj coachingu, certifikované vzdelanie som získal v Business Coaching College a CEVEYSYSTEMS coaching.

V prípade potreby a/alebo priania využívam prvky z ďalších metód získaných ďalšími výcvikmi a workshopmi, napr. Compassion focused therapy,  Mindfulness, hypnoterapie, Jacobsonov tréning a Autogénny tréning na zvládanie stresu a úzkosti. S každou metódou mám svoju osobnú skúsenosť na vlastnej koži.

I keď už s deťmi nepracujem, moja cesta začala ešte počas posledného ročníka psychológie v Bratislave (2009), prácou s deťmi, ktoré bývajú označované ako deti s poruchami aktivity, pozornosti (tzv. ADHD) a nejaký čas bola, popri práci s dospelými, súčasťou môjho života. Vďaka kontaktu s deťmi a rodičmi som sa kvôli potrebám praxe zameral aj na nepsychologické efektívne spôsoby pomoci pri problémoch s pozornosťou, učením a správaním, čo viedlo k jedinečnej úzkej spolupráci s OZ Fascinujúce deti (www.fascinujucedeti.sk).

Po intenzívnom výcviku u pani Jany Nováčkovej som sa stal jedným zo šiestich lektorov kurzov Respektovat a být respektován na Slovensku (respektovanie.sk), ktorý sa už 20 rokov teší veľkej popularite v Českej republike (pre blaho českých detí a rodičov:). Tento prístup tvorí základ práce pri rodičovskom poradenstve a pomáha každému rodičovi, ktorý sa zaujíma nie len o to, ako mať menej starostí s deťmi, ale najmä aké cesty vedú skutočne k výchove dieťaťa v zrelého a kompetentného dospelého s dobrou sebaúctou. Aj ako sa takým sám stať.

Prax ukázala potrebu práce s rodičmi detí s ťažkosťami a zdá sa, že rodič vie pre dieťa neraz urobiť viac, než sebe-schopnejší terapeut, preto namiesto s deťmi do istého veku  pracujem hlavne s rodičmi. Dieťa na stretnutia prizývame iba vtedy, keď je domáca situácia zvládnutá a ak zistíme, že je nevyhnutné terapeuticky ovplyvniť alebo podporiť dieťa. V prípade potreby dlhodobejšej terapie samostatne dieťaťa nájdeme overenú detskú psychoterapeutku. Najviac mi pomáha prístup Dyadickej terapie vzťahovej väzby a komplexnej traumy a prístup Na emócie zameranej rodinnej terapie, ako aj spomínaný EMDR a psychotraumatologický prístup.

Pravidelné supervízie mojej práce sú samozrejmosťou. Môj vnútorný záujem o teóriu a prax účinnej pomoci ľuďom našťastie neutícha a stále ma nadchýnajú nové veci.

Okrem spomínaného som mal príležitosť podieľať sa, najmä po škole, na realizácii viacerých táborov pre deti a rodiny s deťmi, detských terapeutických skupín v rámci práce pre Detský fond Slovenskej republiky. Pracoval som dlho s ľuďmi s mentálnym postihnutím pre ZPMP a dotkol som sa aj učenia na škole (ZŠ, SŠ), či aj práce s utečencami.

Mám dve  detičky a darí sa nám udržovať spokojné manželstvo s mojou ženou, s ktorou sme založili občianske združenie LANDAN aby sme na slovensko priniesli viac a dostupnejších možností pre verejnosť aj odborníkov  www.landan.eu

 

Strának na FB: https://www.facebook.com/Landanoz