Rešpektovať a byť rešpektovaný kurz

Rešpektovať a byť rešpektovaný je názov knižky a rovnomenného kurzu. Je to komplexný prístup ku kumunikácii zameraný najmä na výchovu detí. Účastník lepšie porozumie tomu, ako funguje motivácia, ľudský mozog a uplatnenie moci vo vzťahoch, dozvie sa množstvo princípov a nenásilnou neohrozujúcou formou aj precvičí základné zručnosti. Viac informácií sa dozviete na respektovanie.sk