R+R koučing

Pre ľudí, ktorí absolvovali kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a nechcú aby prvotné nadšenie opadlo. Tiež pre ľudí, ktorým je rešpektujúca výchova srdcu blízka a poznajú základné východiská tohoto prístupu (napr. čítali knihu). R+R koučing je odpoveďou účastníkom kurzu a rodičom zanieteným pre rešpektujúci prístup, ktorí pravidelne hlásia nedostatok ďalšej podpory pri snahe aplikovať to, čo by po kurze chceli. Individuálne stretnutie mne umožňuje spojiť znalosť Rešpektujúceho prístupu s hlbším psychologickým porozumením, terapeutickými zručnosťami a skúsenosťami z práce s deťmi i dospelými.

Koučing slúži na pomoc pri realizácii cieľa, ktorý si klient vytýčil. R+R koučing slúži ako pomoc pri "uživotňovaní" tohoto prístupu v každodennom živote, pomáha so zvládaním vlastnej emocionality, zmeny starých vzorcov myslenia aj správania, a aj v prípadoch, keď prístup tzv. "nefunguje". Individuálne stretnutie umožňuje hlbšie sa venovať nie len konkrétnym situáciam zo života, vlastnému prežívaniu a mysleniu a práci s nimi, ale aj hlbšie prepojenie s teóriou prístupu, hlbšie pochopenie princípov, ktoré forma kurzu neumožňuje. Tiež pomáha vyhnúť sa pascám, do ktorých je ľahké sa chytiť keď sa snažíme "byť rešpektujúci a rešpektovaní". Nás rodičmi nik neučil byť, a nás často vychovávali ľudia rovnako "nevzdelaní". Na skutočnú zmenu v čomkoľvek každý z nás potrebuje mať sa na koho obrátiť keď to nejde, mať možnosť opäť si spraviť poriadok a uľaviť si od frustrácie, ktorú zmena prináša. Ale aj podeliť sa o radosť z kvalitnejšieho vzťahu s dieťaťom a uvedomelého rodičovstva. To je účel R+R koučingu.

Je možné aj skupinové stretntuie v prípade záujmu a organizácie zo strany účastníkov, v tom prípade je cena na osobnej dohode.