Zvládanie záťaže, relaxačné metódy

Je možné učiť sa cielene metódy, ktorými si už po zvyšok života budete vedieť pomôcť sami. Pomôcť k rýchlemu hlbokému uvoľneniu v strese. 

Autogénny tréning je jednou z takýchto metód. Zakladá sa na prepojení jazyka s telom a vychádza z výskumu stavov prehĺbeného uvoľnenia. Vo viacerých fázach sa nacvičuje celý proces uvoľnenia, ktorý sa po zvládnutí skracuje. Vyžaduje pravidelné denné cvičenie (2-3 krát za deň). 

Jacobsonova progresívna relaxácia je druhou podobnou metódou, ale vychádza z výskumu ktorý ukázal súvis medzi svalovým napätím, uvoľnením a emóciami. Ide o cielené napínanie a uvoľňovanie svalov v istom poradí tak, že dosiahneme hlboké telesné aj duševné uvoľnenie. Tiež ide o program ktorý vyžaduje nácvik a denné cvičenie. Oproti autogénnemu tréningu najprv vyžaduje viac času, ktorý sa potom skracuje. Výsledkom pri oboch je však schopnosť uvoľniť sa aj v kritckej situácii za krátky čas.  

Zvládanie záťaže je v dobe, keď sme preťažovaní pomaly na každom kroku aktuálne nie len pre ľudí z biznisu ale pomaly pre každého z nás. Často vyžaduje viac než len nácvik relaxácie, i keď to je užitočná súčasť boja so záťažou. Pomáha tiež spoznať svoje zdroje, na ktorých môžeme stavať a svoje presvedčenia, prežívanie a stresory, ktoré nás môžu zaťažovať neraz zbytočne. Preto ak túto tému pociťujete intenzívne a pálčivo, je možné na tom pracovať aj formou cielenej terapie (pozri vyššie v ponuke).