Poradenstvo

Pri akejkoľvek neistote ohľadne dieťaťa alebo svojho prístupu, ťažkostiach doma či v škole, pri zložitých vzťahoch v rodine. Nikto nás neučí byť rodičmi. Kuchynský návod síce neexistuje, ale zato existuje množstvo psychologických poznatkov a dobrých rodičovských skúseností, z ktorých môže čerpať každý. Čo poradenstvom rodič získa? Najmä dve veci. Po prvé hlbšie porozumenie tomu, čo sa deje a prečo, s následným spoločným hľadaním ciest, ktoré sa ukážu byť schodné. Po druhé oporu a sprevádzanie pri zvládaní vlastných emócií, sklamaných očakávaní, pocitov bezmoci či neistoty. Nejde o radenie čo ako urobiť vo výchove, ale pomoc sa zorientovať vo svojej situácii a nájsť najlepšie riešenie pre seba i dieťa, či rodinu. Ak máte chuť ho hľadať, rád v tom pomôžem. 

Na prvom stretnutí sa obvykle preberá ako problém vznikol a anamnéza dieťaťa a rodiny podľa potreby. Obvykle je potrebných niekoľko stretnutí, podľa toho, na čom sa dohodneme, že sa bude pracovať. Súčasťou môže byť stretnutie v trojici s dieťaťom.